Združenie obcí pre separpvaný zber TATIAR
www.cukrarkatka.sk
OZ Spoločnosť priateľov cestovateľa Samuela Šikeťa a pukanskej histórie