Obec Pukanec
Združenia baníckych spolkov a cechov Slovenska
Združenia baníckych spolkov a cechov Slovenska
Občianske združenie
je členom
Združenia baníckych spolkov a cechov Slovenska
Ján Čalovka
In-počasie
POČASIE v Pukanci
Občianske združenie TERRA BANENSIUM - ZEM BANÍKOV
Objednávku na CD prijímame na adrese občianskeho združenia - Kontakt
Čriepky histórie - CD1
Predchádzajúci článok
Nasledujúci článok
Čriepky histórie - CD1
Obsah CD

- Preťatý  kľúč
- Zostali len krčiažky
- Pukanec monografický nástin
- História Pukanca na fotkách
- Na potulkách z fotoaparátom
- Škola základ života
- Náučný chodník
- Ložisko pri pukanci
- Cibulkovci z Pukanca
- Mestské súdnictvo
- Švarcovský dom
- O pukanských remeslách a cechoch
- Vojnové udalosti okolo Pukanca
- Z dejín Pukanca
- O pukanskom baníctve
- Svetobežník bez pasu
- Zostali už len spomienky?
Cena CD1 - 3,98 € + poštovné
Zostavil: Ján Brnák sen.
Do elektonickej podoby spracoval: Ján Čalovka
Potulky prírodou - Miroslava Mikušková