Obec Pukanec
Združenia baníckych spolkov a cechov Slovenska
Združenia baníckych spolkov a cechov Slovenska
Občianske združenie
je členom
Združenia baníckych spolkov a cechov Slovenska
Ján Čalovka
In-počasie
POČASIE v Pukanci
Občianske združenie TERRA BANENSIUM - ZEM BANÍKOV
Deviatou zastávkou Dorothea (48° 21,162' N  18° 41,930' E  cca 495m): po 2200m od v.b sa na konci
Chorvátovej doliny vpravo nachádza banské dielo Dorothea. Dobývala žilu Weitenzeche. Jediný archívny
materiál o kovnatosti žilnej výplne je z roku 1878 , kde František Platzer uvádza 30g/t Au - Ag. Bohužiaľ
neuvádza, či na analýzu použil pôvodnú vzorku, alebo koncentrát. Toto banské dielo je sprístupnené v
dĺžke cca 150m. Má klasický banský profil.
Pri tomto diele je umiestnený aj prístrešok s posedením a informáciami o faune a flóre
Zastávka č. 9
Dorothea
Dorothea
Dorothea - prístrešok
Dorothea
Dorothea
Dorothea
Dorothea
Dorothea
Dorothea
Mapa náučného chodníka
Potulky prírodou - Miroslava Mikušková