Obec Pukanec
Združenia baníckych spolkov a cechov Slovenska
Združenia baníckych spolkov a cechov Slovenska
Občianske združenie
je členom
Združenia baníckych spolkov a cechov Slovenska
Ján Čalovka
In-počasie
POČASIE v Pukanci
Občianske združenie TERRA BANENSIUM - ZEM BANÍKOV
Evidencia členských príspevkov rok 2009-2013
Meno člena
2009
2010
2011
2012
2013
spolu
k úhrade
Jana Bahnová
0 €
0 €
0 €
0 €
0 €
0 €
60 €
Mgr. Dušan Bahna
0 €
12 €
0 €
0 €
0 €
12 €
48 €
Ján Brnák
0 €
12 €
12 €
13 €
23 €
60 €
0 €
Ján Dubovský
0 €
0 €
0 €
12 €
36 €
48 €
12 €
Eva Foltánová
0 €
0 €
0 €
0 €
0 €
0 €
60 €
Mária Gembešová
0 €
0 €
0 €
0 €
0 €
0 €
60 €
Danica Gracovská
0 €
0 €
0 €
0 €
0 €
0 €
60 €
Daniel Gunár
0 €
0 €
0 €
0 €
0 €
0 €
60 €
Miroslava Hruškovičová
0 €
0 €
0 €
0 €
60 €
60 €
0 €
Ladislav Hruškovič
0 €
0 €
0 €
0 €
60 €
60 €
0 €
Doc. Jozef Húska
0 €
0 €
0 €
0 €
60 €
60 €
0 €
Juraj Kadlečík
0 €
0 €
0 €
0 €
0 €
0 €
60 €
Anna Koželuhová
0 €
0 €
0 €
0 €
0 €
0 €
60 €
Peter Klinko
0 €
24 €
0 €
0 €
0 €
0 €
36 €
RNDr. Pavel Lizoň
12 €
12 €
0 €
0 €
0 €
0 €
36 €
Erika Michalovičová
0 €
0 €
0 €
0 €
0 €
0 €
60 €
Ján Palkovič
0 €
0 €
0 €
0 €
0 €
0 €
60 €
Mgr. Miroslav Slivka
0 €
24 €
0 €
0 €
0 €
0 €
36 €
Štefan Szabo
0 €
0 €
0 €
0 €
0 €
0 €
60 €
Pavel Stika
0 €
0 €
0 €
0 €
0 €
0 €
60 €
Mgr. Peter Palkovič
0 €
24 €
0 €
0 €
0 €
0 €
36 €
Janette Brnáková
0 €
12 €
12 €
13 €
23 €
60 €
0 €
Jozef Haraba ml.
0 €
0 €
0 €
0 €
0 €
0 €
60 €
Ján Brnák ml.
0 €
12 €
12 €
12 €
0 €
36 €
24 €
Ján Čalovka
0 €
24 €
0 €
0 €
36 €
60 €
0 €
spolu:
12 €
156 €
36 €
50 €
298 €
433 €
948 €
Výzva
Vážený  členovia  OZ Terra Banensium - Zem Baníkov,
Dovoľujeme si Vás požiadať, aby ste skontrolovali úhrady za Váš členský príspevok v OZ.
Aktuálny stav úhrad za členské príspevky si každý člen môže skontrolovať
na webovej stránke OZ
Výška členského príspevku na kalendárny rok je 12 €.
Žiadame preto členov o úhradu členského príspevku do mája 2013.
Členský príspevok je možné uhradiť v hotovosti u správcu OZ,
alebo bankovým prevodom na číslo účtu : 20280265/6500.  

V Pukanci dňa 20.1.2013                                               Ján Brnák
                                                                                      Správca OZ 

Potulky prírodou - Miroslava Mikušková