Obec Pukanec
Združenia baníckych spolkov a cechov Slovenska
Združenia baníckych spolkov a cechov Slovenska
Občianske združenie
je členom
Združenia baníckych spolkov a cechov Slovenska
Ján Čalovka
In-počasie
POČASIE v Pukanci
Občianske združenie TERRA BANENSIUM - ZEM BANÍKOV
Prezident Ivan Gašparovič prijal zástupcov Združenia baníckych cechov a spolkov Slovenska.
Sezóna v roku 2011
Stretnutie s prezidentom p. Gašparovičom Stretnutie s prezidentom p. Gašparovičom Stretnutie s prezidentom p. Gašparovičom Stretnutie s prezidentom p. Gašparovičom
Pán prezident Ivan Gašparovič si každoročne pozýva zástupcov združení, cechov a spolkov. Nebolo tomu inak ani tento rok. Dňa 12.1.2011 sa stretnutia zúčastnilo aj naše OZ, ktoré je členom Združenia baníckych cechov a spolkov Slovenska. Občianske združenie na tomto stretnutí zastupoval správca nášho OZ Ján Brnák sen. Ján Brnák srdečne pánovi prezidentovi poďakoval a poprial mu veľa zdravia a sily do ďalších rokov na čele nášho krásneho Slovenska.
Foto: Jozef Kráľ šéfredaktor Montanrevue
Ples baníkov Ples baníkov Ples baníkov
Ples baníkov - 19. ročník - Banská Štiavnica hotel Grand
Foto: p. Lužina
Obnova náterov - na náučnom chodníku 5.6.2011
Obnova náterov Obnova náterov Obnova náterov
Obnova náterov Obnova náterov Obnova náterov
Foto: Ján Brnák ml.
Pietna spomienka - Kremnica 11.6.2011
Pietna spomienka - Kremnica 11.6.2011 Pietna spomienka - Kremnica 11.6.2011 Pietna spomienka - Kremnica 11.6.2011
Pietna spomienka - Kremnica 11.6.2011
Foto: Ján Brnák sen.
Pietna spomienka - Banská Šiavnica 10.8.2011
Pietna spomienka - Banská Šiavnica 10.8.2011 Pietna spomienka - Banská Šiavnica 10.8.2011 Pietna spomienka - Banská Šiavnica 10.8.2011
Pietna spomienka - Banská Šiavnica 10.8.2011 Pietna spomienka - Banská Šiavnica 10.8.2011
Foto: p. Lužina
Stretnutie banských spolkov - Chodov 17.9.2011
Chodov 17.9.2011 Chodov 17.9.2011 Chodov 17.9.2011 Chodov 17.9.2011
Chodov 17.9.2011 Chodov 17.9.2011 Chodov 17.9.2011 Chodov 17.9.2011
Chodov 17.9.2011 Chodov 17.9.2011 Chodov 17.9.2011 Chodov 17.9.2011
Chodov 17.9.2011 Chodov 17.9.2011 Chodov 17.9.2011 Chodov 17.9.2011
Chodov 17.9.2011 Chodov 17.9.2011 Chodov 17.9.2011
16 - 18.9.2011 nás pozval primátor Chodova na 15. ročník. stretnutia baníckych miest a obcí Českej republiky. Zo Slovenska boli zastúpené všetky regiony teda nechýbal ani Pukanec. Toto stretnutie malo medzinárodný význam a okrem Slovákov tam boli aj Poliaci a Nemci. Na tribúne sa odovzdávali vyznamenania, skákalo sa cez kožu a nechýbal ani bohatý kultúrny program domácich ale aj hostí. Toto podujatie preletom pozdravila aj stíhacia letka Českej armády. Po obede zas ekumenická pobožnosť v mestskom kostole doplnila veľmi pestrý program.
Foto: Ján Brnák sen.
Šachtág - Pukanec 21.10.2011
21.10.2011 bolo zas v Pukanci, tak ako pred rokom počuť banícku klopačku a banícku hymnu. Potom nasledovalo slávnostné odhalenie už spomýnanej maľovanej mapy na námestí. Potom krátka prehliadka kostola sv. Mikuláša, patrona baníkov a spoločný pochod do priestorov základnej školy. Folklórna skupina Vajrab spolu so ženami s Baďaňa privítala účstníkov tohto podujatia vtipnou scénkou a spevmi. Potom nasledovali tradičné párance a riadne občerstvenie pukančinou. Slávnostný šachtág bol vyvrhcolením tohto nádherného popoludnia, na ktorom sa zúčastnili zástupcovia baníckych cechov a spolkov Slovenska. Tu by som chcel poďakovať starostovi obce pánovi Mgr. Jánovi Kováčikovi, že tiež prijal pozvanie a reprezentoval bývalé slobodné, kráľovské a banícke mesto za prezidiálnou tablicou. Tak tiež poslancom a riaditeľovi školy za to, že nám umožnili na pôde školy uskutočniť historicky prvý slávnostný šachtág konaný v Pukanci. Samozrejme nechýbal ani slávnostný skok cez kožu a prijatie nového člena do stavu baníckeho ako aj čestný skok zástupcu združenia. Slávnostný šachtág sa riadil prístnymi stanovami Pivného zákona, no výnimočne sa mohlo piť aj pukanské.
Šachtág - Pukanec 21.10.2011 Šachtág - Pukanec 21.10.2011 Šachtág - Pukanec 21.10.2011 Šachtág - Pukanec 21.10.2011
Šachtág - Pukanec 21.10.2011 Šachtág - Pukanec 21.10.2011 Šachtág - Pukanec 21.10.2011 Šachtág - Pukanec 21.10.2011
Šachtág - Pukanec 21.10.2011 Šachtág - Pukanec 21.10.2011 Šachtág - Pukanec 21.10.2011 Šachtág - Pukanec 21.10.2011
Šachtág - Pukanec 21.10.2011 Šachtág - Pukanec 21.10.2011 Šachtág - Pukanec 21.10.2011 Šachtág - Pukanec 21.10.2011
Šachtág - Pukanec 21.10.2011 Šachtág - Pukanec 21.10.2011 Šachtág - Pukanec 21.10.2011 Šachtág - Pukanec 21.10.2011
Šachtág - Pukanec 21.10.2011
Foto: Ján Brnák sen.
Šachtág - Pezinok 3.12.2011
Šachtág - Pezinok 3.12.2011 Šachtág - Pezinok 3.12.2011 Šachtág - Pezinok 3.12.2011
Foto: Ján Brnák sen.
Nasledujúci článok
Predchádzajúci článok
Potulky prírodou - Miroslava Mikušková