Obec Pukanec
Združenia baníckych spolkov a cechov Slovenska
Združenia baníckych spolkov a cechov Slovenska
Občianske združenie
je členom
Združenia baníckych spolkov a cechov Slovenska
Ján Čalovka
In-počasie
POČASIE v Pukanci
Občianske združenie TERRA BANENSIUM - ZEM BANÍKOV
Cieľom združenia je priblížiť historický a kultúrny vývoj bývalého kráľovského
mesta Pukanec a jeho blízkeho okolia.

Potulky prírodou - Miroslava Mikušková