Obec Pukanec
Zdru?enia baníckych spolkov a cechov Slovenska
Združenia baníckych spolkov a cechov Slovenska
Občianske združenie
je členom
Združenia baníckych spolkov a cechov Slovenska
Ján Čalovka
Občianske združenie TERRA BANENSIUM - ZEM BANÍKOV
Správa o hospodárení OZ Terra Banensium - Zem Baníkov  za rok 2011


Správu vypracovala dňa 13.1.2012   Bc. Brnáková
Počiatočný stav k 1.1.2011 v pokladni
699,58 €
Počiatočný stav k 1.1.2011 na bankovom účte
65,34 €
     
Príjmy :
   
 
- príjem z 2% dane  vo výške
175,43 €
 
- príjem za členské príspevky vo výške
36,00 €
 
- dotácie správcu OZ vo výške
535,00 €
Príjmy celkom
 
746,43 €
     
Výdavky :
   
 
- na úhradu členského ZBCaSS vo výške
40,00 €
 
- na úhradu nájomného vo výške
175,23 €
 
- na úhradu poplatkov banke vo výške
39,88 €
 
- na úhradu poštovného vo výške
1,40 €
 
- na úhradu služieb: predplatné časopisu
79,60 €
 
za spravovanie internetovej stránky
100,00 €
 
doplatok za maľovanú mapu
500,00 €
 
za Šachtág
235,17 €
 
za webhosting
48,95 €
 
notársky poplatok, prezentácia OZ
279,55 €
Výdavky celkom
 
1 499,78 €
     
Konečný stav k 31.12.2011 v pokladni
10,68 €
Konečný stav  k 31.12.2011 na bankovom účte
0,89 €
     
 
Finančné hospodárenie OZ
 
Príjem :
počiatočný stav
764,92 €
 
príjem
746,43 €
 
celkom
1 511,35 €
Výdaj :
 
1 499,78 €
 
zostatok finančných prostriedkov
11,57 €
     
 
Majetok OZ
 
OZ v majetku eviduje:
   
dlhodobý majetok
- maľovanú mapu v cene
1 500,00 €
krátkodobý majetok
- tlačiareň v cene
165,86 €
 
- konvektory v cene
69,24 €
 
- finančná hotovosť vo výške
11,57 €
Majetok celkom
 
1 746,67 €
Počiatočný stav k 1.1.2012 v pokladni
10,68 €
Počiatočný stav k 1.1.2012 na bankovom účte
0,89 €
     
Príjmy :
   
 
- príjem z 2% dane  vo výške
22,40 €
 
- príjem za členské príspevky vo výške
50,00 €
 
- dotácie správcu OZ vo výške
600,00 €
Príjmy celkom
 
672,40 €
     
Výdavky :
   
 
- na materiál vo výške
151,58 €
 
- na úhradu členského ZBCaSS vo výške
80,00 €
 
- na úhradu nájomného vo výške
94,02 €
 
- na úhradu poplatkov banke vo výške
37,60 €
 
- na úhradu poštovného vo výške
1,40 €
 
- na úhradu služieb: predplatné časopisu
79,60 €
 
za spravovanie internetovej stránky
100,00 €
 
za odznaky Združenia Baníckych cechov
5,00 €
 
za webhosting
97,13 €
Výdavky celkom
 
646,33 €
     
Konečný stav k 31.12.2012 v pokladni
0,04 €
Konečný stav  k 31.12.2012 na bankovom účte
37,60 €
     
 
Finančné hospodárenie OZ
 
Príjem :
počiatočný stav
11,57 €
 
príjem
672,40 €
 
celkom
683,97 €
Výdaj :
 
646,33 €
 
zostatok finančných prostriedkov
37,64 €
     
 
Majetok OZ
 
OZ v majetku eviduje:
   
dlhodobý majetok
- maľovanú mapu v cene
1 500,00 €
krátkodobý majetok
- tlačiareň v cene
165,86 €
 
- konvektory v cene
69,24 €
 
- finančná hotovosť vo výške
37,64 €
Majetok celkom
 
1 772,74 €
Správa o hospodárení OZ Terra Banensium - Zem Baníkov  za rok 2012
Správu vypracovala dňa 13.1.2012   Bc. Brnáková
Potulky prírodou - Miroslava Mikušková
facebook
ADRESÁR BANÍCKYCH SPOLKOV A CECHOV SLOVENSKA