Obec Pukanec
Zdru?enia baníckych spolkov a cechov Slovenska
Združenia baníckych spolkov a cechov Slovenska
Občianske združenie
je členom
Združenia baníckych spolkov a cechov Slovenska
Ján Čalovka
Občianske združenie TERRA BANENSIUM - ZEM BANÍKOV
Prezident Ivan Gašparovič prijal zástupcov Združenia baníckych cechov a spolkov Slovenska.
Sezóna v roku 2011
Stretnutie s prezidentom p. Gašparovičom Stretnutie s prezidentom p. Gašparovičom Stretnutie s prezidentom p. Gašparovičom Stretnutie s prezidentom p. Gašparovičom
Pán prezident Ivan Gašparovič si každoročne pozýva zástupcov združení, cechov a spolkov. Nebolo tomu inak ani tento rok. Dňa 12.1.2011 sa stretnutia zúčastnilo aj naše OZ, ktoré je členom Združenia baníckych cechov a spolkov Slovenska. Občianske združenie na tomto stretnutí zastupoval správca nášho OZ Ján Brnák sen. Ján Brnák srdečne pánovi prezidentovi poďakoval a poprial mu veľa zdravia a sily do ďalších rokov na čele nášho krásneho Slovenska.
Foto: Jozef Kráľ šéfredaktor Montanrevue
Ples baníkov Ples baníkov Ples baníkov
Ples baníkov - 19. ročník - Banská Štiavnica hotel Grand
Foto: p. Lužina
Obnova náterov - na náučnom chodníku 5.6.2011
Foto: Ján Brnák ml.
Pietna spomienka - Kremnica 11.6.2011
Pietna spomienka - Kremnica 11.6.2011 Pietna spomienka - Kremnica 11.6.2011 Pietna spomienka - Kremnica 11.6.2011
Pietna spomienka - Kremnica 11.6.2011
Foto: Ján Brnák sen.
Pietna spomienka - Banská Šiavnica 10.8.2011
Pietna spomienka - Banská Šiavnica 10.8.2011 Pietna spomienka - Banská Šiavnica 10.8.2011 Pietna spomienka - Banská Šiavnica 10.8.2011
Pietna spomienka - Banská Šiavnica 10.8.2011 Pietna spomienka - Banská Šiavnica 10.8.2011
Foto: p. Lužina
Stretnutie banských spolkov - Chodov 17.9.2011
16 - 18.9.2011 nás pozval primátor Chodova na 15. ročník. stretnutia baníckych miest a obcí Českej republiky. Zo Slovenska boli zastúpené všetky regiony teda nechýbal ani Pukanec. Toto stretnutie malo medzinárodný význam a okrem Slovákov tam boli aj Poliaci a Nemci. Na tribúne sa odovzdávali vyznamenania, skákalo sa cez kožu a nechýbal ani bohatý kultúrny program domácich ale aj hostí. Toto podujatie preletom pozdravila aj stíhacia letka Českej armády. Po obede zas ekumenická pobožnosť v mestskom kostole doplnila veľmi pestrý program.
Foto: Ján Brnák sen.
Šachtág - Pukanec 21.10.2011
21.10.2011 bolo zas v Pukanci, tak ako pred rokom počuť banícku klopačku a banícku hymnu. Potom nasledovalo slávnostné odhalenie už spomýnanej maľovanej mapy na námestí. Potom krátka prehliadka kostola sv. Mikuláša, patrona baníkov a spoločný pochod do priestorov základnej školy. Folklórna skupina Vajrab spolu so ženami s Baďaňa privítala účstníkov tohto podujatia vtipnou scénkou a spevmi. Potom nasledovali tradičné párance a riadne občerstvenie pukančinou. Slávnostný šachtág bol vyvrhcolením tohto nádherného popoludnia, na ktorom sa zúčastnili zástupcovia baníckych cechov a spolkov Slovenska. Tu by som chcel poďakovať starostovi obce pánovi Mgr. Jánovi Kováčikovi, že tiež prijal pozvanie a reprezentoval bývalé slobodné, kráľovské a banícke mesto za prezidiálnou tablicou. Tak tiež poslancom a riaditeľovi školy za to, že nám umožnili na pôde školy uskutočniť historicky prvý slávnostný šachtág konaný v Pukanci. Samozrejme nechýbal ani slávnostný skok cez kožu a prijatie nového člena do stavu baníckeho ako aj čestný skok zástupcu združenia. Slávnostný šachtág sa riadil prístnymi stanovami Pivného zákona, no výnimočne sa mohlo piť aj pukanské.
Šachtág - Pukanec 21.10.2011 Šachtág - Pukanec 21.10.2011 Šachtág - Pukanec 21.10.2011 Šachtág - Pukanec 21.10.2011
Šachtág - Pukanec 21.10.2011 Šachtág - Pukanec 21.10.2011 Šachtág - Pukanec 21.10.2011 Šachtág - Pukanec 21.10.2011
Šachtág - Pukanec 21.10.2011 Šachtág - Pukanec 21.10.2011 Šachtág - Pukanec 21.10.2011 Šachtág - Pukanec 21.10.2011
Šachtág - Pukanec 21.10.2011 Šachtág - Pukanec 21.10.2011 Šachtág - Pukanec 21.10.2011 Šachtág - Pukanec 21.10.2011
Šachtág - Pukanec 21.10.2011 Šachtág - Pukanec 21.10.2011 Šachtág - Pukanec 21.10.2011 Šachtág - Pukanec 21.10.2011
Šachtág - Pukanec 21.10.2011
Foto: Ján Brnák sen.
Šachtág - Pezinok 3.12.2011
Šachtág - Pezinok 3.12.2011 Šachtág - Pezinok 3.12.2011 Šachtág - Pezinok 3.12.2011
Foto: Ján Brnák sen.
Nasledujúci článok
Predchádzajúci článok
Potulky prírodou - Miroslava Mikušková
facebook
ADRESÁR BANÍCKYCH SPOLKOV A CECHOV SLOVENSKA