Obec Pukanec
Zdru?enia baníckych spolkov a cechov Slovenska
Združenia baníckych spolkov a cechov Slovenska
Občianske združenie
je členom
Združenia baníckych spolkov a cechov Slovenska
Ján Čalovka
Občianske združenie TERRA BANENSIUM - ZEM BANÍKOV
Tretia zastávka Ergi štôlňa (48° 20,887' N  18° 42,780' E  cca 381m): po 900m od v.b. odbočíme doprava do lesného porastu k Ergi štôlni. Počiatky ťaženia rudy v tejto štôlni siahajú až do čias prvej písomnej zmienky  villa Baka (Pukanec) 1075.
Podľa starých máp, jej dĺžka dosahovala smerne 1100 metrov. Vo vzdialenosti 880 m je však zával. Prvé písomné záznamy o nej, sú z roku 1583. V súčastnosti je to zdroj pitnej vody pre Pukanec
Zastávka č. 3
Ergi štôlňa
Táto dedičná štôlňa odvodňuje celý Vajrab / kopec a časť hory nad Ergi štôlňou /. V minulosti jej voda poháňala stupy / úpravne rudy /.
Hneď za Ergi štôlňou, v mieste zvanom Betón, vchádzame do chránenej krajinnej oblasti Štiavnické vrchy. Je to zároveň vstup do Chorvátovej doliny ktorú ohraničujú dva zalesnené kopce. Z ľavej strany v smere chodníka je to Vajrab a z pravej strany je to Pukliar.
Ergi štôlňa
Mapa CHKO
Mapa náučného chodníka
Potulky prírodou - Miroslava Mikušková
facebook
ADRESÁR BANÍCKYCH SPOLKOV A CECHOV SLOVENSKA