Obec Pukanec
Zdru?enia baníckych spolkov a cechov Slovenska
Združenia baníckych spolkov a cechov Slovenska
Občianske združenie
je členom
Združenia baníckych spolkov a cechov Slovenska
Ján Čalovka
Občianske združenie TERRA BANENSIUM - ZEM BANÍKOV
Prvá zastávka Darvašov dvor (cca 361m): po 180 metroch uvidíme na križovatke ulíc Viničná cesta a ul. Za múrom prvú zastávku náučného chodníka Darvašov dvor. Toto miesto nesúvisí z históriou baníctva, ale iba zdanlivo. Debnárstvo v Pukanci má hlboké korene. Pukanskí baníci mali jednu výhodu oproti ostatným banským mestám. V čase voľna sa venovali pestovaniu viniča. A dobré vínko bolo treba niekde uskladniť. Ladislav Hruškovič, zvaný Darvaš, je posledným debnárskym majstrom, ktorý zdedil toto remeslo po otcovi. Tu si môžeme pozrieť  výrobu sudov.
Zastávka č. 1
Darvašov dvor
Darvašov dvor
Darvašov dvor
Mapa náučného chodníka
Potulky prírodou - Miroslava Mikušková
facebook
ADRESÁR BANÍCKYCH SPOLKOV A CECHOV SLOVENSKA