Obec Pukanec
Zdru?enia baníckych spolkov a cechov Slovenska
Združenia baníckych spolkov a cechov Slovenska
Občianske združenie
je členom
Združenia baníckych spolkov a cechov Slovenska
Ján Čalovka
Občianske združenie TERRA BANENSIUM - ZEM BANÍKOV
Všetko sa to začalo 2.10.2010 o 16,00 hod.na námestí v Pukanci. Stretli sme sa pred budovou starej požiarnej zbrojnice v ktorej sa nachádza informačné centrum Terra Banensium - Zem Baníkov. Srdečne sme sa zvítali. Takmer súčasne prišli členovia Banskoštianicko-hodrušského spolku a Kremnického baníckeho spolku. Pán Milan Šesták, má klopanie v malíčku a priniesol krásne naladený kus javorového dreva, prenosnú klopačku. V Pukanci sa už neklopalo hádam aj 150 rokov. Ľudia otvárali okná a niektorí vyšli aj z pohostinstiev, lebo také dačo ešte nikdy nepočuli. Že to je naozaj zážitok, môžete si to pozrieť na videu.
Sezóna v roku 2010
Premietli sme prezentáciu o zaujímavostiach starobylého slobodného kráľovského a banského mesta Pukanca. Pri tejto príležitosti pán docent Jozef Húska, prezentoval naviazanosť banských miest aj na kráľovskú poštovú cestu Magna Via, ktorá prechádzala aj cez náš Pukanec. Zakončil to sloganom "Na kráľovskej ceste, kráľovské služby." Za zvuku klopačky sme sa zstavili na námestí pri informačnej tabuli náučného chodníka "Po stopách starého rodného baníctva v Pukanci" Na tomto mieste je osadená aj pamätná tabuľa Magna Via. Pán Milan Šesták, nám tu predviedol naozajstné majstrovstvo v klopaní aj s patričným výkladom, kedy a ako a prečo a hlavne komu sa klopalo. Tak ako kladivko a želiezko je neodmysliteľnou súčasťou baníckeho stavu, tak aj klopačka má svoje nazastupiteľné miesto v hisórii baníctva.
Stretnutie pred Informačným centrom Stretnutie pred Informačným centrom Stretnutie pred Informačným centrom Stretnutie pred Informačným centrom
Stretnutie pred Informačným centrom Prezentácia v Informačnom centre Prezentácia v Informačnom centre Prezentácia v Informačnom centre
Prezentácia v Informačnom centre Prezentácia v Informačnom centre Kráľovská poštová cesta Magna Via v Pukanci Presun do knižnice
Pohostenie v miestnej knižnici Pohostenie v miestnej knižnici Pohostenie v miestnej knižnici Pohostenie v miestnej knižnici
Pohostenie v miestnej knižnici
Prešli sme do priestorov knižnice kde bolo pripravené pohostenie. Ešte pred tým nám uniformovaní kolegovia baníci urobili slavobránu z hutmanských palíc a začal taký malý Šachtág. Po krátkom príhovore správcu združenia p. Brnáka seniora sa ujal činu pán Ing. Milan Urbánek a v zmysle pivného zákona viedol celú akciu až do jej ukončenia o 19,00 hod. Medzi spevom, občerstvením, čítaním z pivného zákona a družnou debatou, sa nám predstavil pán J. Osvald, ktorý nás všetkých pobavil postavou známeho štiavnikého Nácka a jeho manželky Lény.

Za Terra Banensium správca združenia Brnák Ján senior
1.11.2010 kontrola stavu chodníka
Foto: Ján Čalovka
Foto: Ján Brnák ml.
Predchádzajúci článok
Nasledujúci článok
Otvorenie Informačného centra TERRA BANENSIUM
Potulky prírodou - Miroslava Mikušková
facebook
ADRESÁR BANÍCKYCH SPOLKOV A CECHOV SLOVENSKA