Obec Pukanec
Zdru?enia baníckych spolkov a cechov Slovenska
Združenia baníckych spolkov a cechov Slovenska
Občianske združenie
je členom
Združenia baníckych spolkov a cechov Slovenska
Ján Čalovka
Občianske združenie TERRA BANENSIUM - ZEM BANÍKOV
Sezóna v roku 2023
Predchádzajúci článok
Nasledujúci článok
Ján Brnák ml. s manželkou a Peter Klinko ml. s rodinou opravili posedenie pri Dorothei. Prispeli nie len prácou, ale aj materiálnou pomocou za čo ím veľká vďaka.
Foto: Ján Brnák ml.
Oprava posedenia pri Dorothei, máj 2023 Oprava posedenia pri Dorothei, máj 2023 Oprava posedenia pri Dorothei, máj 2023
Oprava posedenia pri Dorothei, máj 2023 Oprava posedenia pri Dorothei, máj 2023 Oprava posedenia pri Dorothei, máj 2023
Oprava posedenia pri Dorothei, máj 2023 Oprava posedenia pri Dorothei, máj 2023
Potulky prírodou - Miroslava Mikušková
facebook
ADRESÁR BANÍCKYCH SPOLKOV A CECHOV SLOVENSKA