Obec Pukanec
Zdru?enia baníckych spolkov a cechov Slovenska
Združenia baníckych spolkov a cechov Slovenska
Občianske združenie
je členom
Združenia baníckych spolkov a cechov Slovenska
Ján Čalovka
Občianske združenie TERRA BANENSIUM - ZEM BANÍKOV
Druhá zastávka Barčina studňa (48° 20,960' N 18° 43,073' E cca 368m): po 500m od v.b. odbočíme z ul. Viničná cesta vľavo pomedzi rodinné domy kde po 20m sa nachádza Barčina studňa. Roky rokúce z nej vychádzajú na hladinu bublinky. Ako keby v nej sedel potápač. Stačí chvíľu postáť a presvedčiť sa na vlastné oči.
Zastávka č. 2
Barčina studňa
Zápis v mestskej kronike z roku 1730. č.369 a 396 podľa kronikára Jána Králika.
Ďuro Repiský sa ponosoval na svoju ženu Barboru Zambojovú, že mu ustavične nadáva a vadí sa s ním. Magistrát ju dal predvolať a musela sľúbiť, že bude v mlčanlivosti svoj jazyk držať, manžela ctiť, vážiť a jemu zlé slová nehovoriť.
Po tejto jazyčnej žene ostala pomenovaná Barča, ktorá sa v archívnych záznamoch spomína pod menom Barčina studňa, lebo údajne ani súsedom nedovolila z nej polievať záhradu.
Barčina studňa
Mapa náučného chodníka
Potulky prírodou - Miroslava Mikušková
facebook
ADRESÁR BANÍCKYCH SPOLKOV A CECHOV SLOVENSKA