Obec Pukanec
Zdru?enia baníckych spolkov a cechov Slovenska
Združenia baníckych spolkov a cechov Slovenska
Občianske združenie
je členom
Združenia baníckych spolkov a cechov Slovenska
Ján Čalovka
Občianske združenie TERRA BANENSIUM - ZEM BANÍKOV
Jana Bahnová
Mgr. Dušan Bahna
Ján Brnák
Ján Dubovský
Eva Foltánová
Mária Gembešová
Danica Gracovská
Daniela Gunárová
RNDr. Miroslav Harman
Miroslava Hruškovičová

Ladislav Hruškovič
Doc. Ing. Jozef Húska, CSc.
Juraj Kadlečík
Anna Koželuhová
Peter Klinko
RNDr. Pavel Lizoň
Erika Michalovičová
Ján Palkovič
Mgr. Miroslav Slivka
Štefan Szabo
Pavel Stika
Zakladajúci členovia Občianskeho združenia
Terra Banensium - Zem Baníkov
Pukanec
Pukanec
Pukanec
Pukanec
Pukanec
Pukanec
Pukanec
Pukanec
Bratislava
Pukanec
Pukanec
Nitra
Pukanec
Pukanec
Pukanec
Bratislava
Pukanec
Pukanec
Pukanec
Pukanec
Pukanec
Potulky prírodou - Miroslava Mikušková
facebook
ADRESÁR BANÍCKYCH SPOLKOV A CECHOV SLOVENSKA